ביטול רישום פלילי

מה הם השיקולים לביטול רישום משטרתי

אין כל עוררין על כך כי הנושא של רישום פלילי של אדם כזה או אחר בהחלט נחשב למורכב ביותר מכל היבט שהוא. אין אדם שלא ירצה לבטל רישום פלילי על שמו וכמה שיותר מהר, אם אפשר. בקשות של ביטול רישום פלילי מתקבלות המטה הארצי של המשטרה מדי יום ביומו. אזרחים רבים אשר גילו כי יש להם רישום משטרתי או רישום פלילי מלפני 17 שנה, לא יכולים לקבל תעודת יושר הנחוצה להם לשם התקבלות למקום העבודה בו הם מעוניינים. ביטול רישום פלילי יעניק להם את התעודה הנכספת, והם יוכלו להמשיך את חייהם בצורה מסודרת. גם רישום משטרתי בדבר החלטה שלא לחקור או להעמיד לדין הינו רישום פלילי סגור אשר גם אותו יש לבטל על מנת לקבל את תעודת היושר הדרושה הלכה למעשה.

החוק במדינת ישראל נכון להיום קובע כי רישום של תיק פלילי סגור בעברה שאינה פשע יבוטל כעבור 7 שנים מיום האירוע, אלא אם כן החליט גורם מוסמך במשטרה אחרת.

כדי לבצע ביטול רישום פלילי יש לבקש זאת במטה הארצי של המשטרה ומומלץ להיעזר בעורך דין פלילי לצורך כתיבת מכתב הבקשה.

השיקולים למען ביטול רישום פלילי במשטרה

הזמן – את הבקשה לביטול הרישום יש להגיש לאחר תקופת זמן מסויימת ממועד הרישום. אצל קטינים בעבירות מסוג עוון לאחר 3 שנים ובעבירות מסוג פשע לאחר 5 שנים. ואצל בגירים 5 ו 7 שנים בהתאמה.

חומרת העבירה – ככל שהעבירה קלה יותר כן יהיה קל יותר לבטל את הרישום בגינה ולהיפך.

חומרת הפגיעה – ככל שהפגיעה היתה קלה יותר כן יקל לבטל אותה ולהיפך.

הקיף הפגיעה ברכוש – גם בחינת היקף הפגיעה ברכוש, ערכו וסיווגו כרכוש פרטי או ציבורי מהווים שיקול בהחלטה על ביטול רישום פלילי.

רישומים נוספים – שיקול נוסף הוא קיומם של רישומים משטרתיים נוספים או לא, וכן בחינת ביטולים קודמים.

נסיבות אישיות – כל סיבה אישית רלוונטית הקושרת את האדם שהרישום נוגע לו יכולה להוות שיקול של ביטול רישום פלילי.