אגרת פירוק חברה

פירוק חברה מתרחש ממגוון סיבות, והתהליך, או למעשה ההחלטה, אינה נעימה. יחד עם זאת לעתים אין ברירה, וחשוב לדעת במה התהליך כרוך, על מנת להיות מוכנים אליו עד כמה שניתן. חלק מהתהליך כרוך בפקדונות ותשלומים, אחד מהם הוא אגרת פירוק חברה.

כמובן שחשוב לציין, כי כל התהליך מתבצע תחת עיונו הפקוחה של רואה החשבון של החברה וכן עורך הדין, על מנת לוודא שהכל מתנהל כפי שנדרש על פי חוק.

פירוק חברה אצל רשם החברות

פירוק חברה יכול להתבצע מרצון או מהחלטת בית משפט. במידה וההחלטה לפירוק היא מרצון, כלומר בעלי החברה, המניות והחברים בה, שותפים להחלטה, הרי שהתשלום הוא מופחת, ולמעט שכר טרחת עורך דין, ושכר פרסום עובדת הפירוק הממשמש ובא, אין צורך בתשלומים נוספים. לחילופין, אם הפירוק נעשה בעקבות החלטת בית משפט, יש צורך לשלם אגרת פירוק חברה. אגרה זו היא מעין סוג של פקדון, המוגש לרשם החברות בצירוף הבקשה, המניעים לה והמסמכים הנדרשים.

אגרת פירוק חברה – casino אפשר גם אחרת

פירוק חברה משמעו, כי לאחר קבלת צו פירוק מבית משפט ומרשם החברות, חדלה החברה להתקיים. השאיפה היא, כי אם כבר הגעתם למצב לא נעים זה, לפרק את החברה מרצון, כלומר מבלי שהפירוק יהיה כפוי או מלווה בהתנגדויות מצד גורמים הקשורים לחברה בדרך זו או אחרת. פירוק מרצון גם מוזיל בעלויות הכרוכות לפירוק, ולרוב יהיה התהליך קצר ומהיר יותר.

אגרת פירוק חברה כאמור לא נדרשת במצבים של פירוק מרצון, ולעתים גם ניתן לקבל פטור עליה אפילו אם פרוק החברה הוא כפוי, עם המצאת המסמכים המצהירים על חוסר יכולת כלכלית מובהק.

אגרת פירוק חברה – מקבלים פטור

כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות. אי תשלום האגרה מדי שנה גורר אחריו קנסות והגבלים. חברה שלא שילמה אגרות במהלך השנים ומבקשות פטור מתשלום החוב בעת תהליך פירוק החברה, יכולה לעשות זאת, אם הוכיחה כי בשנים המדוברות לא היתה החברה פעילה כלל וכלל ולא היו לה הכנסות, כל שכן רווחים.