פתיחת חברה

פתיחת חברה היא הליך אשר חייב להיעשות בפיקוח של רואה חשבון מוסמך וברוב המקרים גם בליווי מקצועי צמוד של עורך דין מומחה בתחום של דיני חברות על מנת להבטיח תהליך פתיחת חברה על פי חוק ובצורה התקינה ביותר שיש. המטרה של הליך פתיחת חברה היא ללא כל ספק לפעול על פי שיקולים עסקיים לשם השגת רווחים בסופו של יום. חברה אשר הוקמה למטרות ציבוריות בלבד היא חברה שהתקנון שלה אוסר על חלוקת רווחיה באמצעות מניות. לאחר מילוי כל החובות החלים על המעוניין לבצע פתיחת חברה ולאחר תשלום אגרת הפתיחה, לחברה מוענק מספר רישום שיהיה מצוין בתעודת ההתאגדות של החברה.

פתיחת חברה באמצעות הדואר האלקטרוני

כיום קיים פיילוט ייחודי אשר מקנה לעורכי דין בעלי כרטיס חכם ותוכנת חתימה "נט המשפט" לבצע הליך של פתיחת חברה באמצעות הדואר האלקטרוני. על מנת לבצע הליך זה, יש להכין מראש את כל המסמכים הדרושים וביניהם טופס הגשת מסמכים לרישום החברה בדואר אלקטרוני, טופס לרישום חברת יחיד במסלול המהיר ואגרת רישום חברה אשר שולמה באמצעות כרטיס אשראי.

תהליך פיחת חברה בדואר אלקטרוני לאחר הכנת כל המסמכים

לאחר שכל המסמכים מוכנים בכמות העתקים ובפורמט הדרוש, תהליך פתיחת חברה עובר לידי עורך דין העוסק ברשם החברות. עורך דין יבדוק את כל המסמכים המוגשים ויאמת אותם באמצעות הכרטיס החכם שברשותו. לאחר מכן קובץ המסמכים המאושרים יצורף למייל בקשת פתיחת חברה, אשר ישלח לרשם החברות בצירוף נושא שעליו להיות רשום על פי מה שנקבע על ידי רשם החברות.

כיצד נערך תהליך פתיחת חברה לאחר שליחת הדואר האלקטרוני לרשם החברות

כל בקשה אשר תישלח לרשם החברות באמצעות הדואר האלקטרוני עד השעה תשע בבוקר, תטופל כבר באותו היום ובמידה ויהיה צורך בבירור או מענה על שאלות, נציג רשם החברות ייצור קשר עם עורך הדין שבאמצעותו נשלחה הבקשה. התשובה של רשם החברות תתקבל אף היא במייל שיכיל את תעודת ההתאגדות של החברה והעותקים המקוריים של מסמך זה ישלחו במקביל בדואר רשום.