ממיר קטליטי


מהו ממיר קטליטי ומה תפקידו ברכב?

המרכיב ברכב שנקרא ממיר קטליטי, הוא בעל השלכות עצומות על התפקוד של הרכב שלנו, ועל איכות החיים שלנו. במה התרומה שלו? כדי להבין את תרומתו של ממיר קטליטי לרכב, יש להבין מה היה המצב לפני שהוא היה מותקן. עד ראשית שנות ה-90, הרכבים ללא הממיר הנ"ל, היו בתהליך הבעירה משאירים בצינור הפליטה שלהם חומרים כמו חנקן, חמצן דו פחמני, ופחמימנים שונים. משאלו היו בהמשך נפלטים החוצה לאוויר – הם היו מזהמים את הסביבה בצורה חמורה במיוחד, וכך היו מורידים את איכות האוויר שאנו נושמים. כל זה היה נכון – עד להתקנתו של הממיר הקטליטי.


מה הממיר עושה?

התפקיד של ממיר קטליטי הוא פשוט למדי. הוא לוקח את כל המרכיבים הרעילים והמזהמים שציינו קודם לכן, ופשוט מפרק אותם. הוא מפרק את הפחמן הדו חמצני, הפחמימנים ואת החנקן לגזים אחרים: חמצן, מים, וכן מפרק גזים שונים כמו תחמוצת החנקן לפחמן דו חמצני שהוא אמנם מזהם, אך ברמה פחותה פי כמה. בתהליך פירוק זה, כמות הזיהום שמופקת מהרכב היא למעשה מופחתת פי 10!

חשוב להבין, שמדבור על תרומה משפיעה ומכרעת לנושא של זיהום האוויר. כמובן שגם רכבים עם ממיר קטליטי עלולים לזהם, אך עדיין הם מזהמים פחות מרכבים בעבר. התמורה היא כה אדירה, עד כי החוק בישראל בשנות ה-90 קבע כי כל רכב שמיובא לישראל – מחויב להיות עם ממיר קטליטי או שיש להתקין אותו לפני רכישתו.


זה משפיע גם על הדלק

אחד מהשינויים אשר ממיר קטליטי קידם, מעבר לשינוי בזיהום האוויר, נוגע לדלק עם עופרת. ברוב סוגי הדלק עד שנות ה-90 הייתה עופרת – שהיא חומר אשר לכשעצמו נחשב מזהם ובעייתי. מאחר שהממיר הקטליטי לא יכול להתמודד עם העופרת, החלו להשתמש בדלק נטול עופרת – וגם זה קידם את איכות הנסיעה בישראל.