הורוסקופ

גלגל המזלות

מהו הורוסקופ?

אסטרולוגים בכל רחבי העולם מאמינים כי הכול כתוב בכוכבים. כל אדם משתייך לאחד המזלות בהתאם לתאריך הלידה שלו. גלגל המזלות מתפרס על פני כל השנה הלועזית ומציע 12 מזלות שונים. תאריך הלידה ומפת הכוכבים ביום הלידה משפיעים על תכונותיו האישיות של האדם. הורוסקופ אינו מהווה מדע מדויק אך יש באפשרותו לייעץ לאדם כיצד מומלץ לנהוג. באמצעות ההורוסקופ ניתן יהיה לאתר תכונות בולטות, לבחון התאמה בין שני בני זוג, לאתר ימים רווים במזל וימים פחות טובים.

כיצד מקבלים את התחזית?

תחזית אסטרולוגית אישית ניתן לקבל באמצעות בניית מפה אישית על ידי פנייה לאסטרולוג מומחה באופן אישי. הורוסקופ שבועי ויומי ניתן לקרוא בעיתונים ובאתרי אינטרנט. התחזית אשר מתפרסמת בעיתונים היא תחזית כללית לכל בני המזל ואינה מהווה מפה אסטרולוגית אישית. כאשר מכין האסטרולוג מפה אישית לאדם מסוים הוא בוחן פרט לתאריך הלידה גם את שעת הלידה, מצב הכוכבים ונתונים נוספים. פרט למזל הראשי יש לכל אדם גם מזל אופק, באמצעות מזל האופק ניתן לגלות פרטים נוספים על האדם ולהעניק לו תחזית אישית.

יסודות השיטה

האסטרולוגיה מתבססת בראש ובראשונה על מצב הכוכבים. כאשר אסטרולוג מבקש לכתוב הורוסקופ אישי או כללי הוא מביט אל השמיים ובוחן את מצב הכוכבים. ליקוי ירח, נסיגת מרקיורי או תזוזה של כוכב יופיטר עשויים להשפיע על בני המזלות השונים. לכל מזל ישנם כמה כוכבי לכת אשר משפיעים עליו בצורה ישירה. נסיגה של הכוכב עשויה לבשר על תקופה לא פשוטה בעבור בני המזל. חשוב לציין כי האסטרולוגיה היא שיטה עתיקה אשר הוכיחה כבר בעבר את יעילותה. המון אנשים נוטים להפחית מערכה של האסטרולוגיה היות והם טוענים כי אין כל הגיון בפרסומי ההורוסקופ השבועיים. מומחי בתחום אכן מסכימים עמם וטוענים כי הורוסקופ כללי אינו משקף את תמונת המצב האמתית. בכדי לקבל תמונת מצב מקצועית יש להכין מפה אישית, אין על כך ויכוח.

12 מזלות ותכונות עיקריות

על פני גלגל המזלות ניתן למצוא 12 מזלות שונים. בספרים ופרסומים כתובים אחרים ניתן לקרוא אפיון יסודי של כל אחד מהמזלות. לכל מזל ישנם תחומי עניין מיוחדים, חולשות, צבע אהוב, בני זוג מתאימים ועוד. המזלות מתחלקים ל-4 קבוצות של מזלות אש, מזלות אוויר, מזלות מים ומזלות אדמה. המזלות השונים מצליחים להשלים זה את זה וליצור יחדיו עצמה וכוח. במקרים בהם אין התאמה בין המזלות הדבר עלול לגרום לבעיות וקשיים בין שני בני זוג.